Λογότυπο Gynaikomastia Com

Τεχνική Tumescent

Facebook
Twitter
LinkedIn
Αναισθησία με τεχνική Tumescent
Συνδυασμός τοπικής αναισθησίας Tumescent με υπνοχάλαση

Εφαρμόζοντας στην πράξη την προσέγγιση της Χειρουργικής Ελάχιστης Επεμβατικότητας εξελίσσουμε συνεχώς τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε στις πλαστικές επεμβάσεις όχι μόνο για την απαλλαγή από τη γυναικομαστία αλλά και για άλλες περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της. Η τοπική αναισθησία Tumescent συνδυάζεται άριστα με την Υπνοχάλαση, δηλαδή με την απουσία νάρκωσης.

Εστιάζουμε στην ελαχιστοποίηση της «τραυματικότητας» που προκαλούν οι χειρουργικές επεμβάσεις και στη νοσηρότητα του οργανισμού μετεγχειρητικά που επιφέρουν οι κλασικές μέθοδοι αναισθησίας. Στον τομέα αυτό ελαχιστοποιούμε την επεμβατικότητα των αναισθησιολογικών μεθόδων ενώ παράλληλα ο δείκτης ασφαλείας του ασθενούς εκτοξεύεται και ο χρόνος αποκατάστασης μειώνεται. Εξασφαλίζουμε ένα αναίμακτο χειρουργείο και το κόστος της επέμβασης διατηρείται χαμηλό.

Η τεχνική Tumescent είναι ένα είναι είδος αναισθησίας το οποίο εφαρμόζεται τοπικά στην περιοχή όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Το ειδικό αυτό διάλυμα είναι ενέσιμο και προκαλεί πλήρη αναλγησία. Η διαφοροποίηση της τεχνικής Tumescent συγκριτικά με τις κλασικές μεθόδους τοπικής αναισθησίας έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούνται εξαιρετικά αραιωμένα διαλύματα π.χ. 2.000 φορές αραίωση για το τοπικό αναισθητικό ξυλοκαΐνη (τελική συγκέντρωση 0,05%), 1.000.000 φορές αραίωση για την αδρεναλίνη (1:1.000.000). Σε αντιδιαστολή με τον κλασικό τρόπο τοπικής αναισθησίας, με την τεχνική Tumescent μάς δίνεται η δυνατότητα αναισθητοποίησης μεγάλων περιοχών του σώματος. Έτσι, μεγιστοποιούνται οι δείκτες ασφαλείας που αφορούν την αδρεναλίνη και τις αναισθητικές ουσίες, ελαχιστοποιούνται ή εξαλείφονται οι όποιες παρενέργειες ενώ σε καμία περίπτωση δεν μειώνεται η δραστικότητα όσον αφορά τα επίπεδα αναλγησίας και της αγγειοσύσπασης-αιμόστασης

Η σύσταση των παραπάνω διαλυμάτων φυσικά μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την πυκνότητα της νεύρωσης και της αιμάτωσης των περιοχών που χειρουργούμε. Με την αραίωση των διαλυμάτων αυτών δεν είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία. Η έντονη τοπική αγγειοσύσπαση που επιτυγχάνουμε δεν επιτρέπει τη γρήγορη απομάκρυνση του αναισθητικού μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Με τον τρόπο αυτό η δράση του παρατείνεται σημαντικά, ακόμα και μετεγχειρητικά. Άλλος ένας παράγοντας για την απουσία της νάρκωσης είναι η διάχυση του διαλύματος σε όλα τα σημεία (εξαιτίας του μεγάλου όγκου των υγρών) και στη μεγάλη διάταση του μεσοκυτταρίου διαστήματος.

Το διάλυμα τύπου Tumescent παίζει καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή της σύστασης της δομής του μαζικού αδένα. Με τον τρόπο αυτό η  διαδικασία απορρόφησης όλου του περιεχομένου του μαστού μέσω της ατραυματικής κάνουλας (2 – 3 χιλιοστών), διευκολύνεται σημαντικά και καθίσταται δυνατός ο μικροτεμαχισμός του περιεχομένου του μαστού και η τελική αφαίρεση του. Η μέθοδος αυτή προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, είναι αναίμακτη, προσφέρει μόνιμο αποτέλεσμα, δεν απαιτεί νάρκωση και ελαχιστοποιεί της πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών και παραμορφώσεων εν αντιθέσει με την κλασική μαστεκτομή.

Σύμφωνα με πρόσφατες τεκμηριωμένες μελέτες που αφορούν πάνω από 10.000 επεμβάσεις, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης με απόλυτη ασφάλεια έως και 5 λύτρων διαλύματος Tumescent. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης αραίωσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε. Επομένως οι φόβοι που εκφράζονται για εκτεταμένη χρήση ουσιών όπως η αδρεναλίνη είναι αβάσιμοι καθώς με τις υφιστάμενες αραιώσεις (αραίωση 1 προς 1.000.000 και άνω) ο οργανισμός μπορεί να δεχθεί ακόμα και δεκαπλάσια δοσολογία από την αναγραφόμενη χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο.

Αντίθετα με την κλασική μέθοδο αναισθησίας που ενδείκνυται μόνο για μικρές επεμβάσει,. η τεχνική Tumescent έχει την ιδιότητα επέκτασης σε μεγάλες περιοχές του σώματος με απόλυτη ασφάλεια. Απόδειξη της ασφάλειας που προσφέρει η τεχνική που χρησιμοποιούμε αποτελεί η κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 1995 και αφορούσε 15.336 μεγάλες επεμβάσεις λιποαναρρόφησης από 66 διαφορετικούς πλαστικούς χειρουργούς η οποία δεν «έδειξε» κάποια σοβαρή επιπλοκή στους ασθενείς που εφαρμόστηκε η τεχνική Tumescent.

Επίσης με την τεχνική που εφαρμόζομε για την απαλλαγή από την γυναικομαστία δεν υπάρχει απώλεια αίματος όπως συμβαίνει με τις συμβατικές μεθόδους και έτσι μετεγχειρητικά ο ασθενής δεν απειλείται από αναιμία η οποία ευθύνεται συχνά για την καθυστέρηση της ανάρρωσής του.

Η τεχνική αυτή περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το μετεγχειρητικό οίδημα και τις εκχυμώσεις και μπορείτε άμεσα να επιστρέψετε στις καθημερινές ασχολίες σας και στη δουλειά σας. Άλλο ένα πλεονέκτημα της τεχνικής Tumescent αποτελεί η εξασφάλιση ενός αναίμακτου χειρουργείου. Αυτός ο παράγοντας θεωρείται πολύ σημαντικός για όλη τη χειρουργική ομάδα η οποία μπορεί έτσι να εργαστεί υπό εξαιρετικές συνθήκες ενώ παράλληλα διευκολύνεται και η απολίνωση των αγγείων.

Μετά την πολύχρονη και επιτυχημένη εφαρμογή της τεχνικής Tumescent μπορούμε να καταγράψουμε τα εξής πλεονεκτήματα: μέγιστη αναισθησιολογική ασφάλεια και εκτεταμένη αναλγησία. Εξασφαλίζεται επίσης ένα αναίμακτο χειρουργείο δημιουργώντας άριστες συνθήκες για την ιατρική ομάδα ενώ ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες επιπλοκών και περιορίζεται το μετεγχειρητικό οίδημα. Επίσης  δεν χρειάζεται ολική αναισθησία, δεν υπάρχει απώλεια αίματος και επιτρέπεται στον ασθενή η σύντομη επάνοδός του στις επαγγελματικές και κοινωνικές του υποχρεώσεις (εντός 48ώρου).

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η τεχνική Tumescent;

Η τεχνική Tumescent είναι ένα είδος τοπικής αναισθησίας. Πρόκειται για ένα ενέσιμο αναλγητικό διάλυμα που εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή πριν τη διενέργεια του χειρουργείου.

Πώς λειτουργεί το διάλυμα Tumescent;

Το διάλυμα Tumescent χορηγείται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας και αλλάζει τη σύσταση του μαζικού αδένα ώστε να μπορεί να χειρουργηθεί αναίμακτα. Αυτό διευκολύνει την ολική αναρρόφηση και αφαίρεσή του από τον πλαστικό χειρουργό.

Τι επιτυγχάνουμε χάρη στη σύγχρονη μέθοδο Tumescent;

Με τη χρήση αυτής της μεθόδου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα τραυμάτων, οιδήματος ή αλλοιώσεων ενώ ενεργούμε αναίμακτα χωρίς απώλεια αίματος και μειώνουμε τον χρόνο αποκατάστασης – ανάρρωσης και το κόστος στο ελάχιστο δυνατό.

Συνδυάζεται η τεχνική Tumescent με την Υπνοχάλαση;

Ναι, αυτές οι δύο μέθοδοι συνδυάζονται πολύ εύκολα και μάλιστα έτσι προσφέρουν τα μέγιστα και πιο ανώδυνα αποτελέσματα.

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου Tumescent;

Σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους τοπικής νάρκωσης, στην τεχνική Tumescent χρησιμοποιούνται διαλύματα που είναι εξαιρετικά αραιωμένα.

Τι επιτυγχάνεται με την αραίωση των διαλυμάτων στην Tumescent;

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής Tumescent χρησιμοποιούνται αραιά διαλύματα για να ελαχιστοποιούνται οι παρενέργειες από τις ουσίες δίχως να μειώνεται η πολύ αποτελεσματική δραστικότητά τους όσον αφορά τον πόνο και την αιμόσταση. Επιτυγχάνεται μάλιστα παρατεταμένη δράση των ουσιών.

Η τεχνική Tumescent μπορεί να αναισθητοποιήσει μόνο ένα περιορισμένο σημείο στο σώμα;

Όχι, ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να αναισθητοποιήσει μεγαλύτερες περιοχές στο σώμα.

Πόσο ασφαλής είναι η τεχνική Tumescent σε μια χειρουργική επέμβαση ;

Με την τεχνική Tumescent έχουμε ένα ασφαλές, αναίμακτο, ανώδυνο και δίχως επιπλοκές χειρουργείο.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Σχετικές πληροφορίες
Η αναίμακτη τεχνική Tumescent που χρησιμοποιούμε και η μέθοδος αναισθησίας (υπνοχάλαση) βοηθούν ώστε να μην υπάρξει περεταίρω νοσηλεία σας μετά το χειρουργείο. Η επέμβαση διαρκεί ...
Η γυναικομαστία αποτελεί ένα πρόβλημα αισθητικής κυρίως φύσεως για τους άνδρες. Πρόκειται για μια καλοήθη διόγκωση των ανδρικών μαστών. Συνήθως προκαλεί αισθητική δυσφορία στον άνθρωπο που πάσχει από ...
Η επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης κατά της γυναικομαστίας οδηγεί συνήθως σε ολοκληρωμένες λύσεις μόνιμης θεραπείας!