Λογότυπο Gynaikomastia Com

Χειρουργική Επέμβαση

Facebook
Twitter
LinkedIn
Χειρουργική επέμβαση γυναικομαστίας
Χειρουργική ομάδα κατά την επέμβαση γυναικομαστίας σε σύγχρονο χειρουργείο

Η ιατρική μας ομάδα εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια με απόλυτη επιτυχία μια νέα βελτιωμένη μέθοδο πλαστικής χειρουργικής για την αποτελεσματική και ασφαλή καταπολέμηση της γυναικομαστίας.

Έχοντας ως σύμμαχο πολλές έρευνες και βιβλιογραφίες που καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μεθόδου μας αλλά και την πολυετή εφαρμογή της στους ασθενείς μας, οι χειρουργοί μας χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης μια ειδική ατραυματική κάνουλα 2-3 χιλιοστών η οποία αναρροφά όλο το περιεχόμενο του μαζικού αδένα (μαζί με το συνυπάρχον λίπος). Η επέμβαση διαρκεί από 40 λεπτά έως 1 ώρα.

Γίνεται κατανοητό πως με την επέμβαση της γυναικομαστίας με ατραυματική κάνουλα εξασφαλίζεται ένα αναίμακτο χειρουργείο το οποίο βοηθά και τον ασθενή αλλά και τον χειρουργό που εργάζεται πλέον σε άριστες συνθήκες με την ολική απουσία αίματος και έχοντας απόλυτη συγκέντρωση.

Επίσης την όλη διαδικασία βοηθάει η χορήγηση διαλυμάτων Tumescent. Το διάλυμα αυτό ελαχιστοποιεί την αιμορραγία και αλλάζει τη σύσταση του μαζικού αδένα έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερος ο μικροτεμαχισμός του από τον χειρουργό. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει επίσης την ελαχιστοποίηση εμφάνισης πιθανών επιπλοκών και δυσμορφιών. Στοχεύουμε στη μόνιμη απαλλαγή από τη γυναικομαστία ενώ η επέμβαση γίνεται χωρίς τομές, χωρίς νάρκωση αλλά και χωρίς νοσηλεία μειώνοντας έτσι κατά πολύ το κόστος της όλης διαδικασίας.

Εφαρμόζουμε στις χειρουργικές μας επεμβάσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν τη γυναικομαστία, την προσέγγιση της Χειρουργικής Ελάχιστης Επεμβατικότητας (ΧΕΕ). Με τη μέθοδο αυτή αυξάνουμε κατακόρυφα την ασφάλεια του ασθενή ενώ παράλληλα μειώνεται η νοσηρότητα που επιφέρει στον οργανισμό η ολική νάρκωση. Η τοπική αναισθησία Tumescent προσφέρει μεταξύ άλλων αποτελεσματική αναλγησία σε μεγάλες περιοχές, αναίμακτο χειρουργείο, απουσία γενικής αναισθησίας, δυσμορφιών ή οιδημάτων, μέγιστη ασφάλεια και ταχεία ανάρρωση.

Με την Υπνοχάλαση αποφεύγεται η ολική αναισθησία. Μεγιστοποιείται έτσι η ασφάλεια και ο ασθενής έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον χειρουργό χωρίς να νιώσει τον παραμικρό πόνο ή άγχος κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η όλη διαδικασία βιώνεται ευχάριστα από τον ασθενή ενώ τα ζωτικά όργανα δεν βρίσκονται σε καταστολή σε αντίθεση με την κλασική μέθοδο νάρκωσης.

Η κλασική χειρουργική μέθοδος ονομάζεται υποδόρια μαστεκτομή. Πρόκειται για ανοιχτή επέμβαση πλαστικής χειρουργικής κατά τη διάρκεια της οποίας ο χειρουργός πραγματοποιεί δύο τομές γύρω από το κάτω ή πάνω μέρος της θηλής σε σχήμα μισοφέγγαρου και αφαιρεί το σύνολο του μαζικού αδένα μαζί με το περιττό λίπος που υπάρχει στη περιοχή.

Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι αποκλείει την επανεμφάνιση της γυναικομαστίας και του καρκίνου του μαστού. Υπάρχει ο κίνδυνος όμως εμφάνισης μετεγχειρητικού αιματώματος και κατ’ επέκταση η πιθανότητα πραγματοποίησης εκ νέου ενός χειρουργείου. Επίσης η μέθοδος αυτή μπορεί να προκαλέσει ουλή στο δέρμα ενώ το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα επιπεδώνεται με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα και μόνιμες δυσμορφίες.

Μετά το χειρουργείο τοποθετείται στον ασθενή από τον πλαστικό χειρουργό ειδική ελαστική επίδεση (μετεγχειρητική ζώνη) και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις επεμβάσεων γυναικομαστίας ο ασθενής μπορεί να αποχωρήσει μετά από 1 ώρα χωρίς να απαιτείται η νοσηλεία του. Επίσης χάρη στη μέθοδο που χρησιμοποιούμε ελαχιστοποιείται η εμφάνιση εκχυμώσεων ή μελανιών. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες εντός 48ώρου.

Ιδιαίτερα στην ιατρική επιστήμη η εγγύηση για το αποτέλεσμα δεν μπορεί να υπάρξει ως δεδομένο και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν από πριν ενδέχεται να επηρεάσουν την διαδικασία. Εμείς όμως μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι διαθέτουμε την καλύτερη ιατρική ομάδα η οποία χρησιμοποίει την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη μέθοδο για την καταπολέμηση της γυναικομαστίας.

Σε αντιδιαστολή με την κλασική τεχνική η μέθοδος που χρησιμοποιούμε εξασφαλίζει υψηλό δείκτη ασφαλείας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία αφού δεν υπάρχουν εγχειρητικές επιπλοκές και μειώνεται η συχνότητα και η βαρύτητα των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Ειδικά στις επεμβάσεις που αφορούν τη γυναικομαστία δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες επιπλοκές.

Συχνές ερωτήσεις

Με ποια τεχνική πραγματοποιείται η χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση της γυναικομαστίας;

Με τη χρήση μιας ατραυματικής κάνουλας αναρροφάται όλο το λίπος και ο μαζικός αδένας από την περιοχή των διογκωμένων μαστών μέσα σε μόλις μία ώρα και αναίμακτα.

Είναι ασφαλής η επέμβαση κατά της γυναικομαστίας;

Το χειρουργείο πραγματοποιείται με τη Χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας και είναι από τις πιο ασφαλείς και σύγχρονες μεθόδους. Χρησιμοποιούνται αναίμακτες τεχνικές από το εξειδικευμένο χειρουργικό προσωπικό μας και μειώνονται στο ελάχιστο δυνατό οι πιθανές επιπλοκές.

Τι επιτυγχάνεται με την Ελάχιστη Χειρουργική Επεμβατικότητα;

Με αυτή τη σύγχρονη πρακτική μειώνεται κατά πολύ η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών, η έκταση του τραύματος, ο χρόνος ανάρρωσης καθώς και το συνολικό κόστος της επέμβασης.

Η κλασική χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση της γυναικομαστίας έχει πλεονεκτήματα;

Παρά το γεγονός ότι με την υποδόρια μαστεκτομή δεν μπορεί να υπάρξει επανεμφάνιση της γυναικομαστίας, υπάρχει ο κίνδυνος εμφάνισης περισσότερων επιπλοκών, δυσμορφιών, ουλών και μετεγχειρητικού αιματώματος.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση για την αντιμετώπιση της γυναικομαστίας;

Το χειρουργείο διαρκεί από 40 έως 90 λεπτά.

Πότε πρέπει να προβώ σε χειρουργική αντιμετώπιση της γυναικομαστίας;

Όταν έχουν αποκλειστεί άλλοι πιθανοί εκλυτικοί παράγοντες της υγείας όπως ορμονικά προβλήματα που προκαλούν γυναικομαστία, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην επεμβατική αντιμετώπιση.

Ποιοι λόγοι οδηγούν συνήθως τα άτομα που πάσχουν από γυναικομαστία στους χειρουργούς;

Οι λόγοι είναι συνήθως αισθητικής φύσεως διότι τα άτομα με γυναικομαστία νιώθουν αμηχανία και χαμηλή αυτοπεποίθηση για την εικόνα του σώματός τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Σχετικές πληροφορίες
Ο επικεφαλής πλαστικός χειρουργός και η πολυδύναμη ιατρική ομάδα μας συμβάλλει στην ολιστική αντιμετώπιση της γυναικομαστίας με την υποστήριξη ιατρών από διάφορες ειδικότητες...
Παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις εξελίξεις στις πλαστικές  επεμβάσεις, χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες, ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους αναισθησίας. Ειδικότερα στις επεμβάσεις που πραγματοποιούμε για την απαλλαγή ...
Εφαρμόζοντας στην πράξη την προσέγγιση της Χειρουργικής Ελάχιστης Επεμβατικότητας εξελίσσουμε συνεχώς τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε στις πλαστικές επεμβάσεις όχι μόνο για την απαλλαγή από τη γυναικομαστία αλλά και για ...